Un dialog imaginar cu Hermes, creatorul Astrologiei

 
Durata articol -

– Fiindcă am ajuns la sfârşitul învăţăturilor şi nu mai există niciun subiect care trebuie atins şi elaborat, este timpul, Asclepios, ca tu să mergi în lume şi să împărtăşeşti aceste cunoştinţe tuturor celor pe care îi consideri vrednici de aceasta. Înainte de a ne despărţi însă, fiindcă îţi port dragostea unui tată, îţi îngădui o ultimă întrebare. Gândește-te bine la toate cele învăţate şi găseşte acea întrebare al cărei răspuns te va îndruma pe calea pe care urmează să mergi!
– Mărite Hermes, Înţelept al Înţelepţilor, cel de Trei ori Mare, îţi sunt etern recunoscător pentru cunoaşterea pe care mi-ai împărtăşit-o până acum şi te voi cinsti prin fiecare gând, cuvânt şi faptă. Dacă în ceea ce priveşte cunoştinţele dobândite am încă nenumărate întrebări, un singur lucru mă frământă cu adevărat. Iată aşadar întrebarea mea: Care este Ţelul ultim ce poate fi atins prin practicarea acestor Arte? Cu siguranţă există o idee sublimă al cărei început ori sfârşit noi oamenii poate nici măcar nu-l putem percepe. Ce le voi răspunde oamenilor care mă vor întreba în legătură cu aceste lucruri?
– Întrebarea ta, Asclepios, este plină de tâlc. Cu siguranţă este una dintre întrebările pe care fiecare este dator să şi-o adreseze, într-un moment sau altul, şi să găsească propriul răspuns, dar fiindcă m-am învoit să îţi răspund, iată ce am de spus în legătură cu aceste mistere.
– Omul a fost creat întocmai ca un Univers, în aşa fel încât să oglindească Universul întreg, după voia Spiritului Divin. Maxima noastră este, ştii bine, „Ceea ce este sus este una cu ceea ce este jos”. Cu alte cuvinte, Omul – Microcosmos este una cu Macrocosmos-ul. Spiritul Divin însă este una cu tot ceea ce există, creat şi necreat, de unde putem deduce că Omul este o expresie a Spiritului Divin.
În acelaşi timp, Omul este înzestrat cu lumina acestui Spirit Divin, la fel ca toate lucrurile create, dar, fiindcă această lumină este prea puternică şi nu se poate manifesta nemijlocit în Om, ea este înfăşurată în mai multe învelişuri. Aceste învelişuri corespund diferitelor elemente structurale care compun Fiinţa Umană (Corpul Fizic, Corpul Astral, Corpul Animalic (pasional), Corpul Emoţional, Corpul Mental-Spiritual), şi care învelesc lumina Spiritului Divin.
Fiindcă cei mai mulţi oameni se nasc inconştienţi de această arhitectură a fiinţei lor, ei sunt aşadar inconştienţi de natura lor reală. Omul însă a fost creat de către Spiritul Divin din dragoste pentru creaţie, iar Omul este creaţia sa cea mai de preţ, pentru că este compus atât dintr-o substanţă muritoare, cât şi dintr-una nemuritoare. Astfel, Omului îi este predestinat a-şi dobândi propria nemurire prin munca şi efortul propriu.
Ţelul existenţei umane este aceea de a deveni asemenea Zeilor, asemenea Spiritului Divin.
Omul însă nu se naşte cu această cunoaştere, tocmai pentru că lipsa sa îi permite să se cerceteze pe sine şi să afle întreaga creaţie, pentru ca prin acest efort continuu de cunoaştere să îşi perfecteze natura interioară, asemenea procesului alchimic prin care plumbul se transformă în Aur.
– În cele din urmă, ţelul Omului este acela de a se cunoaşte pe sine, Asclepios, pentru a putea recunoaşte în sine lumina Spiritului Divin, care, odată cunoscută, îi permite Omului să îşi depăşească natura muritoare şi să devină asemenea zeilor, fără de moarte.
Aceste Arte, aşadar, nu sunt decât instrumente pe care am fost însărcinat să le pun la dispoziţia Omului, pentru a-i uşura calea.
Tâlcul lor însă nu este în cunoaşterea propriu-zisă a materiei de studiu, ci în modul în care sunt practicate acestea. Căci, dacă ceea ce este sus este una cu ceea ce este jos, în aceeaşi măsură şi ceea ce este jos este una cu ceea ce este sus. Pornind de jos ne îndreptăm către sus, apoi ne întoarcem înapoi jos. Rostul Artelor este acela de a ne ajuta să construim Jos o oglindă a ceea ce se află Sus, pentru a putea privi în ea şi recunoaşte lumina din interior, dar aceasta se poate face numai cercetând şi cunoscând legile Unităţii şi principiile aplicative ale artelor.
Acesta este aşadar răspunsul pe care îl poţi da oamenilor, Asclepios, atunci când te vor întreba în legătură cu aceste taine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *